Saurari Littafi

{"playlist":[{"title":"Labarin Auta dan sarkin noma da namun jeji","artist_name":"Alhaji Abubakar Imam","audio_file":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Auta-dan-sarkin-noma-da-namun-daji.mp3","poster_image":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Bangon-magana-jarice-na-daya.jpg","duration":"6:14","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Sauna kira mana shashasha, in ka ga sakarai ku taho tare","artist_name":"Alhaji Abubakar Imam","audio_file":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Sauna-kira-mana-shashasha.mp3","poster_image":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Bangon-magana-jarice-na-daya.jpg","duration":"6:08","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Banza ta kori wofi","artist_name":"Alhaji Abubakar Imam","audio_file":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Banza-ta-kori-wofi.mp3","poster_image":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Bangon-magana-jarice-na-daya.jpg","duration":"9:21","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Labarin wani bororo da dan zaki","artist_name":"Alhaji Abubakar Imam","audio_file":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Wani-bororo-da-dan-zaki.mp3","poster_image":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Bangon-magana-jarice-na-daya.jpg","duration":"12:57","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Labarin Sarki Abdulrahman","artist_name":"Alhaji Abubakar Imam","audio_file":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Sarki-Abdulrahman.mp3","poster_image":"https:\/\/hikaya.bakandamiya.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Bangon-magana-jarice-na-daya.jpg","duration":"26:17","playlistid":"playlistid-1"}]}