wp-content/uploads/2023/03/Warwara-by-Haiman-Raees.jpg

Warwara

Wasu al’amuran suna buƙatar warwarar zare daga cikin abawa kafin a fahimce su da kyau.


wp-content/uploads/2021/12/Yes-She-Is-by-Fatima-Abubakar-Saje-1.jpg

Yes, She Is

A mother’s love is irreplaceable, her beauty is unimaginable and her heart is beyond this world.


wp-content/uploads/2022/06/Voice-of-Love-by-Haiman-Raees.jpeg

Voice of Love

Love is a living, breathing entity by itself. It is adorable to feel, but seldom to hear. These voices of love are yearning to be heard, so let’s hear them through this collection of poems.


wp-content/uploads/2024/01/Property-of-a-Lady-by-Abubakar-Abubakar.jpg

Property Of A Lady

In this collection of lovely poems, the author explores many corners of love and express his ideas, desires and imagination in amazing ways full of clarity.


wp-content/uploads/2021/12/Relationship-by-Fatima-Abubakar-Saje-1.jpg

Relationship

Dwell in this piece of work to find the meaning and purpose of relationship.


wp-content/uploads/2021/12/Fasaha-Haimaniyya-by-Haiman-Raees.jpg

Fasaha Haimaniyya

An gwangwaje fasaha, hikima da kuma fikira wajen shirya waƙoƙin da ke cikin wannan kundi domin su farkar, fadaƙar, nishaɗantar, su kuma nusar da duk wanda ya karanta su.


wp-content/uploads/2021/12/Kabari-by-Fatima-Abubakar-Saje.jpg

Kabari

Bawa ba ya sanin muhimmancin lokaci har sai ya ji shi a cikin kabari. Kabari shi ne gidan kowa. Yaro ko babba, mace ko namiji, attajiri ko talaka, jahili ko malami. Kabari na maraba da kai, ko ka shirya ko ba ka shirya ba.


wp-content/uploads/2024/03/20240315_083051_0000.jpg

Shaukin So

A cikin wannan kundi na rubutattun waƙoƙi, Wasilu Kano ya fito da tsantsar baiwarsa ta iya tsara nagartaccen zance mai cike da hikima da kintace a cikin zubin waƙe. Shauƙin baituka ne ke yawo a kowane harafi da ke cikin wannan littafi.


wp-content/uploads/2022/12/Tambaya-by-Haiman-Raees.jpeg

Tambaya

Kundi ne na rubutattun waƙoƙin hikima da jawo hankali waɗanda duk wanda ya karanta su zai fara sabbin tunane-tunane dangane da al’amuran yau da kullum da ma rayuwa baki ɗaya. Wane ne ni? Yaushe zan yi kaza? A ina ake kaza? Me ya sa abu kaza ke faruwa da dai makamantan waɗannan tambayoyi duk za su zowa wanda ya karanta su.


wp-content/uploads/2021/12/Mysterious-by-Haiman-Raees-Mujahid-Matashi.jpg

Mysterious Pen

A collection of mysterious poems about society, religion and more. Dive in and enjoy, as the mysteries unfold.


wp-content/uploads/2021/12/Mollusca-Man-by-Abubakar-Abubakar.jpg

Mollusca Man

A snail may be slow, but with steady steps his goals will be achieved. The mollusca man is here to educate and entertain through the voice of poem.


wp-content/uploads/2021/12/Falsafa-by-Haiman-Raees-Mujahid-Matashi.jpg

Falsafa

Waƙoƙin Falsafa waƙoƙi ne da aka tsara su akan fannoni da dama dama. Kama daga soyayya, zamantakewa da sauran al’amuran yau da kullum. An shirya waɗannan waƙoƙi ne domin su zamo ababen ɗebe kewa ga masu karatu tare da kaifafa tunani game da batutuwa masu amfani.


wp-content/uploads/2021/12/Baindiya-by-Haiman-Raees.jpg

Ba'indiya

Ba’indiya kundi ne na rubutattun waƙoƙin yabo wa jaruman fina-finan Indiya. Any shirya waɗannan waƙoƙi ne bisa hikima da basira domin samar da nishaɗi.