Don Marubuta da Makaranta Littattafan Hausa

Karanta Littafi

Ku latsa nan don karanta littattafai

Saurari Littafi

Kuna iya sauraron littattafai ta nan

Wallafa Littafi

Don wallafa littattafai ku shiga ta nan

Idan wani uba na yi wa ɗansa faɗa, to kai marar uba ka raɓa (ka zo kusa) don ka ji (ko shi ɗan bai ɗauka ba), kai ka amfana.

— Hikimar magana