Don Marubuta da Makaranta Littattafan Hausa

Karanta Littafi

Ku latsa nan don karanta littattafai

Saurari Littafi

Kuna iya sauraron littattafai ta nan

Wallafa Littafi

Don wallafa littattafai ku shiga ta nan

A bari ya huce, shi kan kawo rabon wani.

— Karin magana