Don Marubuta da Makaranta Littattafan Hausa

Karanta Littafi

Ku latsa nan don karanta littattafai

Saurari Littafi

Kuna iya sauraron littattafai ta nan

Wallafa Littafi

Don wallafa littattafai ku shiga ta nan

Da kai da kaya duk mallakar wuya ne.

— Karin magana