Skip to content
Tekun Labarai Littafi Na Daya | Audio 12
Kaddarata | Babi Na Uku
Akan So | Audio 4
Rayuwarmu | Babi Na Arba’in
My Promise To You | Voice Of Love
Wane Irin Uba Ne Ni? | Tambaya
Jawaheer | Babi Na Sha Daya
Abdulkadir | Babi Na Ashirin Da Daya

LATEST SERIES

Rayuwarmu | Babi Na Arba’in Da Biyar
Lokaci | Babi Na Takwas
Lokaci | Babi Na Bakwai
Lokaci | Babi Na Shida
Zamani | Tambaya
Gantalalliya | Tambaya

MOST VIEWED

Kaddarata | Babi Na Daya
Siradin Rayuwa 1 | Babi Na Daya
Tsakaninmu | Babi Na Daya
Lokaci | Babi Na Daya
Sanadin Kenan 1 | Babi Na Daya
Tsakaninmu | Babi Na Hudu
Siradin Rayuwa 1 | Babi Na Biyu
Alkalamin Kaddara 1 | Babi Na Daya

ENGLISH COLLECTION

You Are The One | Voice Of Love
Relationship
Our Friendship | Chapter Five
Good Morning | Voice Of Love
Our Friendship | Chapter Twenty One
Kaddywood | Voice Of Love

AUDIO SERIES

Ko Ruwa Na Gama Ba Ki | Audio 02
Akan So | Audio 17A
Rai Da Kaddara 1 (Audio) 09
Rai Da Kaddara 1 | Audio 14
Fadime 2 | Audio 15
Akan So | Audio 21B
Tekun Labarai Littafi Na Daya | Audio 04
Tekun Labarai Littafi Na Daya | Audio 12

FEATURED

Sahibar Raina | Tambaya
A Ina? | Tambaya
Shirin Allah | Babi Na Takwas
Rayuwarmu | Babi Na Talatin Da Biyar
Kasata | Tambaya
Daga Karshe | Babi Na Ashirin Da Tara

MOST COMMENTED

Tambaya Mabudin Ilimi | Tambaya
Lokaci | Babi Na Daya
Sahibar Raina | Tambaya
Tsakaninmu | Babi Na Sha Daya
Gangar Shaidan | Tambaya
Wane Irin Malami Ne Ni? | Tambaya
Wace Irin Uwa Ce Ni? | Tambaya
Wane Irin Uba Ne Ni? | Tambaya