Dare Daya 1
Gari ya waye duhu ya yaye. Yau ta kasance Laraba tabawa ranar samu. Masu azancin magana na cewa babu maraya sai rago. ƙarfe shida na safiyar ranar Salim ya fit... Read more.